czkartografický originál popisu
enfair draught lettering for a map plate, fair draft lettering for a map plate (US)
frrédaction f définitive d'écritures cartographiques
gekartographisches Original s der Beschriftung
ruиздательский оригинал шрифтов
skkartografický originál popisu
cz

kartografický originál popisu

kartografický originál, obsahující popisné údaje (geografické názvosloví, druhová označení, číselné údaje, tirážní a jiné mimorámové údaje) mapy; je určen pro reprodukci mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována