czautorský originál (mapy)
encompilation manuscript
frminute f d'auteur
geAuthorenoriginal s der Karte
ruавторский оригинал карты
skautorský originál
cz

autorský originál (mapy)

originál mapy zpracovaný jejím autorem; jde o rukopisnou grafickou předlohu budoucího obsahu mapy, která slouží jako podklad pro zpracování sestavitelského, popř. přímo vydavatelského originálu mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována