czdílčí kartografický (vydavatelský) originál
endraught of selected elements which are to be combined for printing in single colour, draught of selected elements which are to be combined for printing in single color (US)
froriginal m cartographique (d'édition) partiel
gekartographisches Partialoriginal s
ruчастичный картографический оригинал
skčiastkový kartografický originál
cz

dílčí kartografický (vydavatelský) originál

kartografická kresba části obsahu vícebarevné mapy, tištěná ve stejné barvě; příkladem je originál popisu, který před tiskem bude skopírován s obrazem polohopisu tištěným ve stejné barvě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále