czkartografický originál (mapy), vydavatelský originál (mapy), čistokresba mapy
enfair draught (of the map), fair draft (of the map) (US)
frrédaction f cartographique définitive (de carte)
geKartenoriginal s, Herausgabeoriginal s (der Karte), Reinzeichnung e (der Karte)
ruкартографический оригинал (карты), издательский оригинал (карты)
skkartografický originál, vydavat'elský originál (mapy)
cz

kartografický originál (mapy), vydavatelský originál (mapy), čistokresba mapy

dílčí kartografický produkt, obsahující polohově přesné vykreslení (vyrytí) prvků mapy, popř. jejich zobrazení pomocí počítačové grafiky, s použitím stanovených mapových značek, určený pro další reprodukci; podkladem kartografického originálu je sestavitelský nebo topografický originál mapy; kartografické originály se vyhotovují zpravidla zvlášť pro každou barvu použitou pro tisk budoucí mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále