czkartografický originál výškopisu
enfair draught hypsography for a map plate, fair draft hypsography for a map plate (US)
frrédaction f définitive d'altimétrie
gekartografisches Original s der Höhendarstellung
ruиздательский оригинал рельефа
skkartografický originál výškopisu
cz

kartografický originál výškopisu

kartografický originál, obsahující kartografickou kresbu výškopisu (vrstevnicemi a kótami včetně popisu); je určen pro reprodukci

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována