czkresba přes rám
enextrusion, border break, blister (US)
frcrevé m
geRandüberzeichnung e
ruкартографическое изображение выxодящее за границу рамки карты
skkresba cez rám
cz

kresba přes rám

zákres obsahu mapy přesahující mapový rám

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována