czmontážní originál mapy
enassembly sheet
frmontage m originale de carte
geMontagekartenoriginal s
ruсмонтирован-ный оригинал карты
skmontážny originál mapy
cz

montážní originál mapy

dílčí kartografický produkt, který vzniká sestavením, vlícováním a montáží kopií podkladové mapy do konstrukčního listu; je grafickým podkladem pro vyhotovení sestavitelského, popř. kartografického (vydavatelského) originálu mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována