czrevizní originál (mapy)
enrevision manuscript of map
frcorrection f de rédaction
geKartenkorrektur e
ruконтрольный оригинал карты
skrevízny originál (mapy)
cz

revizní originál (mapy)

dílčí kartografický produkt (nátisk, barevný náhled, výtisk mapy) obsahující vyznačení oprav a změn předepisovaných pro vydání mapy; v praxi se používá též termín "předpis oprav"

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále