czsestavitelský originál mapy
enmap compilation manuscript
frmodèle m de spécification de la carte
geKarten-Zusammenstellungsoriginal s
ruсоставительский оригинал карты
skzostavitel'ský originál mapy
cz

sestavitelský originál mapy

dílčí kartografický produkt, obsahující polohově přesnou kresbu všech prvků mapy s použitím generalizace a stanovených mapových značek; je grafickou předlohou pro zpracování kartografického (vydavatelského) originálu mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále