czlokální (počítačová) síť (LAN)
enlocal area network (LAN)
frréseau m local (d'entreprise) (RLE)
gelokales Netzwerk s (LAN)
ruлокальная компьютерная сеть (ЛВС)
sklokálna počítačová sieť
cz

lokální (počítačová) síť (LAN)

komunikační síť umístěná u uživatele v ohraničené geografické oblasti; umožňuje provozování velkých databází

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále