czaktualizace kartografického díla (mapy)
encartographic product (map) revision
frmise f à jour de carte
geErneuerung e des Kartenwerkes (der Karte)
ruактуализация карты, обновление карты
skaktualizácia kartografického diela (mapy)
cz

aktualizace kartografického díla (mapy)

jednorázové uvedení obsahu už vyhotovené mapy nebo kartografického díla do souladu se skutečností k stanovenému datu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále