czJednotná železniční mapa (JŽM)
enUniform railway map, Uniform rail-road map
frCarte f uniforme des chemins de fer
geEinheitliche Eisenbahnkarte e
ruОбщая карта железных дорог
skJednotná železničná mapa
cz

Jednotná železniční mapa (JŽM)

účelová mapa. která zobrazuje podrobně i objekty a technická zařízení uvnitř ochranného pásma dráhy na povrchu, pod povrchem a nad ním; slouží přesnému vymezení obvodu celostátních drah a pro provozní, plánovací, projekční a evidenční účely

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále