czmapa malého měřítka
ensmall scale map
frcarte f à petite échelle
gekleinmaßstäbige Karte e
ruмелкомасштабная карта
skmapa malej mierky
cz

mapa malého měřítka

mapa, jejíž měřítko má měřítkové číslo M větší než 200 000

POZNÁMKA - v jiných státech se používá i jiné dělení na mapy velkých středních a malých měřítek

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0402 Názvosloví mapování
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována