czmetoda měřického stolu, stolové mapování, mapování měřickým stolem
enplane-table survey
frlevé m à la planchette
geMesstischaufnahme e
ruмензульная съёмка
skmetóda meračského stola, mapovanie meračským stolom, stolové mapovanie
cz

metoda měřického stolu, stolové mapování, mapování měřickým stolem

metoda podrobného měření, při kterém se pomocí eklimetru přímo na stanovisku v terénu vyznačují na zajištěném papíru upevněném na měřickém stole směry a vzdálenosti z tohoto stanoviska na určovaný bod

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále