czmetoda podrobného měření
enmethod of detailed measurements
frméthode f du levé des détails, méthode f de lever topographique
geKleinmessungmethode e
ruметод измерения
skmetóda podrobného merania
cz

metoda podrobného měření

ověřený měřický způsob mapování, který se volí podle požadované přesnosti výsledků mapování, měřítka mapy, typu území a hospodárnosti prací (např. polární metoda, metoda pravoúhlých souřadnic, univerzální fotogrammetrická metoda)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována