czmetoda pravoúhlých souřadnic, ortogonální metoda
enorthogonal method
frméthode f de coordonnées orthogonales, méthode f orthogonale
geOrthogonalmethode e
ruметод перпендикуляров, ортогональный метод
skortogonálna metóda
cz

metoda pravoúhlých souřadnic, ortogonální metoda

metoda podrobného měření polohopisu, kdy body jsou zaměřovány k polygonovým stranám a měřickým přímkám dvěma délkami: staničením, tj. délkou ve směru od počátečního ke koncovému bodu měřické přímky a kolmicí, tj. délkou od podrobného bodu k patě kolmice z podrobného bodu na měřickou přímku; kolmice se vytyčuje pomocí pentagonu, nemá přesahovat 30 m

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále