czpolární metoda
enpolar method, polar survey
frrayonnement m planimétrique
gePolaraufnahme e
ruполярный метод
skpolárna metóda
cz

polární metoda

způsob podrobného měření, při kterém se z daných bodů (stanovisek) určuje poloha podrobných bodů polárními souřadnicemi

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále