czstaničení
enstationing
frstationnement m, métrage m
geStationieren s
ruпикетаж
skstaničenie
cz

staničení

číselný údaj průběžného měření na polygonové straně nebo po měřické přímce od jejího počátku

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována