cztechnická mapa
entechnical map
frcarte f des utilités
getechnische Karte e, Leitungsplan r
ruтехническая карта
sktechnická mapa
cz

technická mapa

mapa velkého měřítka, která svou přesností, obsahem a způsobem kartografického znázornění předmětů šetření a měření vyhovuje požadovanému technickému a hospodářskému účelu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále