czTechnická mapa města (TMM)
enmap of town utilities
frcarte f de ville des utilités
getechnische Stadtkarte e
ruтехническая карта города
sktechnická mapa mesta
cz

Technická mapa města (TMM)

účelová mapa vyhotovená podle jednotných technických předpisů, která podrobně zobrazuje objekty a technická zařízení na povrchu, pod povrchem i nad ním uvnitř urbanizovaných obvodů; je podkladem pro provozní, plánovací, projekční a evidenční účely

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována