czTechnickohospodářská mapa (THM)
entechnic-economical map
frcarte f technico-économique
gewirtschaftstechnische Karte e
ruтехническо-экономическая карта
sktechnicko-hospodárska mapa
cz

Technickohospodářská mapa (THM)

základní nebo účelová technická mapa velkého měřítka vyhotovovaná podle obecně závazného technického předpisu na území dřívější ČSSR v období 1962 až 1980

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována