czúčelová mapa
enthematical large scale map
frcarte f thématique à grande échelle
gegroßmaßstäbige thematische Karte e
ruкарта специального назначения, тематическая карта крупного масштаба
skúčelová mapa vel'kej mierky
cz

účelová mapa

tematická mapa velkého měřítka obsahující kromě prvků základní mapy další předměty šetření a měření stanovené pro daný účel

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0402 Názvosloví mapování
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována