czzákladní mapa (ZM)
enbase map
frcarte f de base
geGrundkarte e
ruосновная карта, базовая карта
skzákladná mapa
cz

základní mapa (ZM)

mapa se základním, všeobecně využitelným obsahem stanoveným příslušným technickým předpisem, která vzniká zpravidla původním mapováním; z ní jsou odvozovány mapy menších měřítek. popř. slouží jako základ pro tematické mapy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována