czzákladní mapa velkého měřítka (ZMVM)
enlarge scale base map
frcarte f de base de grande échelle
gegroßmaßstäbige Grundkarte e
ruосновная карта крупного масштаба
skzákladná mapa vel'kej mierky
cz

základní mapa velkého měřítka (ZMVM)

mapa velkého měřítka se základním všeobecně využitelným obsahem, stanoveným příslušným technickým předpisem

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována