czfotomechanické tónování terénního reliéfu
enphotographic hill shading
frestompage m photographique
gefotomechanische Schummerung e
ruфотомеxаниче-ская отмывка поверxности рельефа
skfotomechanické tieňovanie
cz

fotomechanické tónování terénního reliéfu

technika zpracování stínovaného terénu, která využívá buď šikmo osvětlený trojrozměrný model reliéfu nebo model, na němž jsou vyznačeny stíny (např. pomocí americké tuše); tento model se fotografuje a slouží jako podklad pro tisk

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována