czkopírovací (krycí) maska, litografická maska
enprinting mask, copying mask
frmasque f d'ouverture
geDecker r, Kopiermaske e
ruкопировальная маска, маска для копирования
skkopírovacia (krycia) maska
cz

kopírovací (krycí) maska, litografická maska

reprodukční předloha, vyhotovená kartolitografickou kresbou nebo pomocí sloupávacích (maskovacích) filmů; slouží pro přípravu nebo úpravu tiskových podkladů map (např. pro vykopírování plošných areálů, odkopírování částí kresby, převodu čar do síťového obrazu apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále