czLehmannovy šrafy
enhachures of Lehmann, Lehmann hachures
frhachures fpl de pente
geLehmannsche Schraffen epl
ruштриxовка Леманна
skLehmannove šrafy
cz

Lehmannovy šrafy

sklonové šrafy vyjadřující sklon terénu poměrem světla a stínu, daného vztahem mezi tloušťkou šraf a velikostí mezery mezi nimi; do kartografie je zavedl saský kartograf Lehmann

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována