czpikýrovací jehla, pikýrka
enpicker
frpiquoir m
gePunktiernadel e, Picker r
ruигла для накола точек
skpikírovacía ihla, pikírka
cz

pikýrovací jehla, pikýrka

mechanické zařízení umístěné na pohyblivém rameni koordinátografu, které slouží pro vyznačení polohy souřadnicově určeného bodu vpichem

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále