czpozitivní rytí do vrstvy
enpositive scribing
frtracé m positif
gePositivgravur e
ruпозитивное гравирование
skpozitívne rytie do vrstvy
cz

pozitivní rytí do vrstvy

technika vyhotovení kartografických (vydavatelských) originálů; rycí vrstva je zpravidla průhledná (nejčastěji modrá) a je nanesena na plastové fólii, která přijímá organická rozpouštědla; výsledkem rytí je nejprve negativní obraz čárových prvků mapy; ten se zatře barvivem rozpuštěným v rozpustidle a zaleptá do povrchu plastové fólie (tzv. inverze vyrytého obrazu), čímž vznikne pozitivní obraz prvků mapy; rycí vrstvu lze pak chemicky odstranit

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována