czpředpis oprav
encorrection copy
frmodèle m de corrections
geKorrekturvorlage e
ruкорректурный оттиск, предписание корректур
skpredpis opráv
cz

předpis oprav

část kartografického elaborátu s vyznačenými změnami, které je třeba před tiskem opravit; vyhotovuje se na barevném nátisku nebo na barevném náhledu mapy, u reedic na otisku předchozího vydání mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále