czstínování terénního reliéfu
enoblique hill shading
frombrage m du relief de terrain
geSchattieren s, Schummerung e
ruотмывка рельефа местности, теневая пластика местности
sktieňovanie zemského reliéfu
cz

stínování terénního reliéfu

1: vyhotovení obrazu terénního reliéfu na mapě pomocí zobrazení osvětlených a neosvětlených míst, které vytváří dojem plasticity reliéfu na mapě
2: způsob plastického znázornění terénního reliéfu tónováním, u kterého odstupňování hodnot tónu odpovídá stínům, jak je vytváří zpravidla šikmo dopadající světlo na terénní reliéf; osvětlené svahy jsou světlejší, zastíněné tmavší; obrazu lze docílit i fotografováním zemského povrchu nebo jeho trojrozměrného modelu (fotomechanické stínování)
3: vykreslení originálu tónového obrazu terénního reliéfu s použitím techniky těrkování (roztírání tuhy pomocí těrky) nebo lavírování (rozmývání tuše vodou); podkladem pro kresbu bývá světle modrá kopie vrstevnicového obrazu reliéfu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále