czstyková páska
enboundary band
frbande f de contact
geAngrenzungsstreifen r
ruполоса сводки листов карты
skstyková páska
cz

styková páska

kopie nebo kresba pruhu mapového obsahu podél společné vnitřní rámové čáry (sekční čáry) sousedních mapových listů, sloužící pro vyrovnání styku těchto dvou mapových listů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále