cztechnické šrafy
entechnical hachures
frhachures fpl techniques
getechnische Schraffen epl
ruтеxническая штриxовка
sktechnické šrafy
cz

technické šrafy

slouží pro vyjádření rovnoměrného sklonu reliéfu zobrazeného terénními hranami; značí se střídáním celé a poloviční délky spádnic o stejném rozestupu mezi terénními hranami; používají se pouze u map velkých měřítek

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále