cztransplantace mapových značek a popisu
entransplacing of signs and lettering
frreport m de signes conventionnels et d'écriture
geVerlegung e von Kartenzeichen und Beschriftung
ruперенос симболов и названий
sktransplantácia znakov a popisu
cz

transplantace mapových značek a popisu

kartografická technika umísťování mapových značek a popisu ve formě suchých obtisků nebo vylepování popisu do kartografických (vydavatelských) originálů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována