czvyrovnávací maska
encompensing mask
frcontre-masque m
geAusgleichsmaske e
ruнеострая маска
skvyrovnávacia maska
cz

vyrovnávací maska

diapozitiv, umožňující ve spojení s negativem částečné vyrovnání kontrastu kopírovaného obrazu; používá se pro korigování fotograficky získaných barevných výtažků metodou UCR (Under Color Removal)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována