czvýškopisná průsvitka, průsvitka výškopisu
enaltimetric overlay
frtransparent m d'altimétrie
gePause e der Altimetrie
ruкалька высот
skvýškopisná priesvitka
cz

výškopisná průsvitka, průsvitka výškopisu

průsvitný papír nebo plastová fólie, obsahující zákres vrstevnic, podrobných výškových bodů, bodů výškového bodového pole, příp. i některých polohopisných bodů; používá se jako doplněk obsahu map velkých měřítek bez výškopisu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována