czcentrum
encentre, center (US)
frcentre m
geZentrum s
ruцентр
skcentrum
cz

centrum

stabilizovaná poloha polohového geodetického bodu, k níž se vztahují registrované souřadnice; je-li v místě několik měřických značek, je centrem hlavní stabilizace nebo trvale signalizovaný bod

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále