czdaný bod
engiven point
frpoint m connu
gegegebener Punkt r
ru
skdaný bod
cz

daný bod

geodetický bod, ze kterého se určují nové body, nebo na který se připojuje měření

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována