czgeodetické údaje
engeodetic data of survay control point
frdonnées fpl de point géodésique
geDaten spl der Festpunktkartei
ruданные геодезическoго пункта
skgeodetické údaje
cz

geodetické údaje

společný a nadřazený pojem pro označení bodu, číselné geodetické údaje a místopis bodu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále