czinterpolace z vrstevnic
eninterpolation from contour lines
frinterpolation f de courbes de niveau
geInterpolation e zwischen Höhenlinien
ruинтерполяция (высот) по горизонталям
skinterpolácia z vrstevníc
cz

interpolace z vrstevnic

odvození výšky bodu zobrazeného na mapě interpolací z jeho polohy mezi vrstevnicemi

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována