czinterpretace mapy
enmap interpretation
frinterprétation f d'une carte
geKarteninterpretation e
ruинтерпретация карты
skinterpretácia mapy
cz

interpretace mapy

výklad obsahu mapy prostřednictvím čtení mapy a jeho využití k danému účelu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována