czjednoznačně identifikovatelný bod
enuniquely defined point
frpoint m clairement identifiable
geeindeutig identifizierbarer Punkt r
ruоднозначно идентифицированный пункт (точка)
skjednoznačne identifikovatel'ný bod
cz

jednoznačně identifikovatelný bod

bod označený v terénu měřickou značkou (mezníkem, kolíkem apod.), rohem zdi, rohem plotu apod., jehož polohu lze v terénu opakovaně identifikovat se střední souřadnicovou chybou, která nepřesahuje čtvrtinu hodnoty střední souřadnicové chyby stanovené pro podrobné polohové body v dané třídě přesnosti mapování (viz ČSN 01 3410)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována