czkřížová míra
encross measure, diagonal size
frmesure f transversale
geDiagonalmaß s
ruобмеры зданий и расстояний между ними
skkrížová miera
cz

křížová míra

měřená vzdálenost dvou polohově určených bodů mezi různými předměty měření, nebo délka úhlopříčky nebo přepony téhož předmětu měření

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována