czmapový list
enmap sheet
frfeuille f de carte
geKartenblatt s
ruлист карты
skmapový list
cz

mapový list

samostatná jednotka mapového díla vyhotoveného obvykle v souvislém kladu listů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována