czmapový podklad
enfondation map, base map
frbase f de carte
geKartengrund r, Basiskarte e
ruтопографическая подоснова
skmapový podklad
cz

mapový podklad

mapa použitá jako grafický podklad pro odvození jiné mapy téhož druhu nebo mapa, jejíž obsah je podkladem pro lokalizaci tematických jevů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována