czměření k záměrné přímce
enalignment
frmesurage m vers la ligne de vissée
geAlignement s
ruстворные измерения
skmeranie na zámernú priamku, alignement
cz

měření k záměrné přímce

měření vodorovných složek posunů, popř. krátkých vzdáleností kolmých k záměrné přímce

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována