czměřická síť
ensurvey net
frcanevas m
geVermessungsnetz s
ruсъёмочная сеть
skmeračská sieť
cz

měřická síť

síť měřických bodů budovaná pro podrobné měření a vytyčování

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále