czměřická značka
ensurvey mark
frrepère m
geVermessungsmarke e
ruизмерительная марка
skmeračská značka
cz

měřická značka

zařízení z vhodného materiálu, sloužící k jednoznačnému zajištění nebo označení polohy nebo výšky bodu v terénu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována