czměřický originál mapy
ensurvey original of a map
frminute f
geAufnahmeblatt s, Aufnahmekarte e
ruсоставительский (полевой) оригинал карты
skmeračský originál mapy
cz

měřický originál mapy

původní zobrazení výsledků podrobného šetření a měření nebo fotogrammetrického vyhodnocení

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována