czmístopis bodu
enlocation sketch
frcroquis m de repérage
geFestpunktbeschreibung e
ruописание местоположения пункта
skmiestopis bodu
cz

místopis bodu

součást geodetických údajů, podklad pro vyhledání geodetického bodu v přírodě

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována